KONTROLA ZUS W 2013 R.
W TWOJEJ FIRMIE

6 problemów z rozliczeniem z ZUS,
które stanowią wyzwanie nie tylko dla
doświadczonych księgowych,
ale także dla specjalistów z ZUS

 • Jakie są uprawnienia płatnika podczas kontroli?
 • Czego nie może żądać inspektor kontroli ZUS?
 • W jaki sposób można odwołać się od protokołu kontroli?
 • Czy inspektor kontroli ZUS może żądać od płatnika udostępnienia wszystkich dokumentów złożonych do ZUS przed dniem rozpoczęcia kontroli?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają płatnicy składek w dokumentacji ubezpieczeniowej?
 • Na czym polega kontrola ZUS w zakresie opracowywania przez płatnika wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe pracownika?

Dowiedz się, jak postąpić w  niestandardowych sytuacjach,
zanim zdarzą się one w Twojej pracy!

Pozostań na tej stronie, a znajdziesz na niej link, dzięki któremu możesz otrzymać bezpłatnie i na zawsze magazyn zawierający autentyczne, z życia wzięte przykłady rozliczeń z ZUS i wskazówki dotyczące kontroli ZUS. Jeśli klikniesz ten link, UZYSKASZ BEZPŁATNIE najnowszy numer tego magazynu - WART 39,00 zł netto (40,95 zł brutto).

Jak często, gdy zajmujesz się rozliczeniami z ZUS prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zdarza Ci się sytuacja, w której wahasz się, jak postąpić i zastanawiasz się na co będzie zwracała uwagę kontrola ZUS? Mimo że starasz się na bieżąco dowiadywać o wszelkich zmianach w prawie i znasz interpretacje przepisów...

Doświadczeni księgowi mówią, że jeżeli nigdy Ci się to nie zdarzyło i jeżeli możesz stwierdzić z ręką na sercu, że rozliczenia ZUS nie sprawiają Ci trudności, to znaczy, że nie spotkałaś się jeszcze z odpowiednim przypadkiem... Ale prędzej czy później z nim się zetkniesz.

Zgadzam się z tym, bo od lat doradzam i pomagam osobom zajmującym się
rozliczeniami z ZUS.

Sama znajomość przepisów i śledzenie ich zmian nie wystarczy, aby bezbłędnie prowadzić rozliczenia z ZUS i prawidłowo rozliczać składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Dlaczego? Zabrzmi to banalnie. Bo życie nas zaskakuje. Bo ciągle pojawiają się nowe, niestandardowe sytuacje, nieujęte wprost w paragrafach.

To przypadki, które albo trudno przystają do przepisów, albo takie, których
ustawodawca nie przewidział. To także przypadki, które ze względu na swą
złożoność regulowane są przez wiele przepisów, w kilku ustawach. Przepisy
nachodzą na siebie i dopiero dogłębna znajomość ich interpretacji daje Ci
gwarancję, że nie popełnisz błędu.

Życie stwarza nowe, nietypowe sytuacje, a Ty, prowadząc rozliczenia, musisz wybrnąć nawet z najbardziej kłopotliwej. Musisz również na czas przekazywać do ZUS bezbłędnie wypełnione formularze... Właśnie dlatego chcę zaproponować Ci pewne rozwiązanie. Dzięki niemu

poradzisz sobie z każdą sytuacją dotyczącą rozliczeń
z ZUS, nawet skomplikowaną i wyjątkową.

Na przykład taką, jak te 7 przedstawionych poniżej, w których nie tylko
doświadczeni księgowi mają wątpliwości, ale które nie są oczywiste nawet dla specjalistów z ZUS:

 1. Przebieg kontroli ZUS
  Jakie są najczęstsze przyczyny kontroli rozliczeń płatników z ZUS, kto zarządza i przeprowadza kontrolę ZUS, na czym polega kontrola w zakresie składek?
 2. Umowy o dzieło uznane przez sąd za umowy o pracę – co z zaległymi składkami ZUS
  W przypadku jednej z firm sąd prawomocnym wyrokiem uznał zawarte w latach 2008–2011 umowy o dzieło jako umowy o pracę. Pracodawca ma wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób ZUS ściągnie zaległe należności na ubezpieczenia społeczne? A może istnieje inna możliwość odzyskania pieniędzy przez ZUS? Co w takim razie powinien zrobić płatnik składek, skoro wiadomo, że w sprawach rozstrzygniętych orzeczeniem właściwego sądu ZUS wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo lub określającą zobowiązanie?
 3. Syn właściciela firmy zatrudniony na podstawie umowy o pracę - składki na FP i FGŚP.
  Prowadzę rozliczenia płacowe w prywatnej firmie, która objęta jest obowiązkiem naliczania składek na FP oraz FGŚP. Od maja szef firmy zatrudnił w niej swojego 27-letniego syna na podstawie umowy o pracę. Czy jego wynagrodzenie także powinno być obciążone składkami na te fundusze? Czy jeżeli tak zrobię, to inspektor kontroli ZUS nie zakwestionuje mojego postępowania?
 4. Czy ZUS ZZA musi być koniecznie podpisany przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń?
  W firmie zatrudniamy kilka osób na umowy zlecenia, często jednorazowe, w różnych częściach Polski. Czasem dostaję taką umowę już po wykonaniu pracy (np. po szkoleniu w innym mieście). Rejestruję zleceniobiorcę w ZUS, odprowadzam składkę zdrowotną, a potem wyrejestrowuję. Nie wysyłam już mu jednak do podpisu ZUS ZZA, ponieważ jest małe prawdopodobieństwo, że mi go odeśle. Czy postąpiłam właściwie?
 5. Choroba pracownika w czasie urlopu wypoczynkowego - konsekwencje
  Pracownik przebywał na urlopie od 1 do 31 maja. W trakcie urlopu stał się niezdolny do pracy i niezdolność ta trwała od 10 do 31 maja. Czy choroba pracownika będzie miała wpływ na urlop wypoczynkowy?
 6. Zapisy w regulaminie wynagradzania - zasady uwzględniania premii w podstawie wymiaru
  Pracownikom wypłacamy wynagrodzenie zasadnicze i premię miesięczną. Zgodnie z regulaminem premię przyznajemy, biorąc pod uwagę wydajność pracy, przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy, absencję, stosunek do współpracowników i klientów. W regulaminie jest również zapis o proporcjonalnym pomniejszaniu premii za okres pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość premii jest określona do 20% płacy zasadniczej uzyskanej za czas faktycznie przepracowany. Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowych premię tę należy uwzględnić i czy ewentualnie podlega ona uzupełnieniu?

Jak postąpiłabyś w tych sytuacjach?

Ile czasu potrzebowałabyś, aby sprawdzić i potwierdzić to, czego nie jesteś pewna, i dotrzeć do informacji o tym, czego nie wiesz, bo po raz pierwszy masz zmierzyć się z takim problemem?

W ilu źródłach szukałabyś tych informacji i jak długą drogę musiałabyś przejść, aby podjąć trafną decyzję?

Rozwiązanie, które chcę Ci polecić, uchroni Cię od wszystkich niedogodności, jakie się z tym wiążą. Poradzisz sobie w każdej, nawet najbardziej niestandardowej sytuacji dotyczącej rozliczania ZUS.

Zyskasz pomoc, na jaką do tej pory nie mogłaś liczyć:
zwięzłą i jednoznaczną odpowiedź eksperta
- jedyną poprawną z punktu widzenia ZUS!

W wątpliwych przypadkach, gdy interpretacje przepisów są niejasne, a po
sprawdzeniu w kilku źródłach - sprzeczne, nawet gdy zmienią się przepisy - Ty będziesz wiedziała, jak prowadzić rozliczenia, aby nie popełnić błędu, zastosujesz jedyny właściwy z punktu widzenia ZUS sposób!

Skończą się korekty z ZUS! Każdy formularz od ręki wypełnisz prawidłowo i szybko.

Zapewni Ci to nowy magazyn "Serwis Płatnika ZUS"!

Jest on wyjątkowy, ponieważ przedstawia rzeczywiste i często problematyczne przypadki rozliczeń z ZUS i podaje opracowane przez ekspertów odpowiedzi na pytania zadawane redakcji przez księgowych - bezpośrednio i na forach internetowych. Są to pytania, przed którymi prędzej czy później staniesz także i Ty.

W "Serwisie Płatnika ZUS" na 40 stronach

znajdziesz odpowiedzi, których na próżno
szukałabyś gdzie indziej!

W każdym numerze "Serwisu Płatnika ZUS" znajdziesz rozwiązania około
25 problemów z rozliczeniami ZUS, jakie sprawiają kłopot księgowym nawet
z długoletnim stażem, którzy - mogłoby się wydawać - wszystko, co dotyczy składek, zasiłków, emerytur i rent, mają w małym palcu. Niektóre z rozwiązań nie są oczywiste nawet dla specjalistów ZUS. Poznaj je, a kiedy napotkasz w swojej pracy podobne sytuacje, będziesz wiedziała, jak postępować, i będziesz mogła od razu zastosować podany przez ekspertów sposób rozliczenia.

Dzięki temu zaoszczędzisz naprawdę dużo czasu!

Będziesz zadowolona zarówno wtedy, gdy szukasz tylko potwierdzenia swoich przypuszczeń, jak dany problem rozwiązać, jak i wtedy, gdy chcesz dokładnie wiedzieć, dlaczego przeprowadzić rozliczenie tak, a nie inaczej.

Na pytanie, które Cię nurtuje,

uzyskasz krótką i jednoznaczną odpowiedź eksperta
- rozwiązanie, jakie w tym przypadku zastosowałby ZUS!

Zawsze sprawiały mi trudność zasady opłacania składek przy umowach cywilnoprawnych, a w "Serwisie Płatnika ZUS" znalazłam chyba wszystkie przypadki, jakie mogą w tej sytuacji wystąpić. Dobrze, że poruszyliście też problem, kto jest płatnikiem składek za pracowników tymczasowych - do tej pory nie było mi to potrzebne, a teraz moja firma zaczyna korzystać z tej formy zatrudnienia

Anna Makowiecka
specjalista ds. płac, Radom

Każdy problem omawiany w "Serwisie Płatnika
ZUS" to autentyczne pytanie księgowego, a sposób
przedstawienia rozwiązania sprawia, że w mgnieniu
oka zorientujesz się, jak postąpić.

Najpierw przeczytasz krótką, najwyżej
dwuzdaniową jednoznaczną odpowiedź
eksperta
. Jeśli nadal będziesz mieć wątpliwości
dotyczące proponowanego sposobu rozliczenia,
zapoznasz się ze szczegółowym wyjaśnieniem,
napisanym przystępnym językiem i w zrozumiały
sposób, opatrzonym przykładami i podstawą
prawną
. Dowiesz się także, jakie zagrożenia taka
sytuacja może stwarzać dla Płatnika.

Dodatkowo w magazynie znajdziesz porady
dotyczące kontroli ZUS
- na jakie kwestie
kontroler ZUS zwróci uwagę, przeglądając
dokumenty związane z danym obszarem rozliczeń.
Dzięki temu lepiej zadbasz o to, aby nikt nie mógł
zarzucić Ci żadnych nieprawidłowości.

Możesz bezpiecznie, z gwarancją 100% poprawności, stosować wszelkie wskazówki publikowane w tym magazynie. Doradzają Ci uznani specjaliści z dziedziny rozliczeń zusowskich, firmujący każdą poradę swoim nazwiskiem.

Nie będziesz musiała już wertować prasy ani przeszukiwać Internetu, aby śledzić zmiany przepisów. Informacje o nich przeczytasz w każdym numerze "Serwisu Płatnika ZUS".

Będziesz zawsze wiedzieć, jak stosować nowe przepisy
mające wpływ na rozliczenia z ZUS.

Miałam problem, czy można wystawić ZUS Rp-7 na podstawie dokumentacji zastępczej i znalazłam odpowiedź na to w najnowszym numerze Waszego magazynu.
Jasno, krótko, konkretnie
- gratuluję pomysłu o poradach o kontroli ZUS!

Ewa Strugarek
księgowa, Radom

W dziale "Aktualności" zapoznasz się ze
wszystkimi zmianami prawnymi, które dotyczą
Twojej pracy. Znajdziesz tam także interpretacje nowych przepisów i niezbędne wyjaśnienia z przykładami. Nareszcie przestaniesz się przejmować, że jedna drobna zmiana prawna pociąga za sobą zmianę interpretacji wielu innych przepisów - nie będziesz już samodzielnie dochodzić, jakie ma to dla Ciebie konsekwencje.

Dodatkowo, jeśli tylko zechcesz, możesz 3
razy w tygodniu, bezpłatnie otrzymywać
wprost do swojej skrzynki e-mailowej elektroniczny
biuletyn "Dziennik ZUS i Płace". A jako
stała Czytelniczka "Serwisu Płatnika ZUS" możesz liczyć na pomoc eksperta w indywidualnej sprawie.

Wystarczy, że dokładnie opisany problem wyślesz e-mailem do redakcji.
Najciekawsze pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane na łamach magazynu i we wspomnianym cotygodniowym biuletynie e-mailowym.

Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia "Serwis Płatnika ZUS" spośród innych publikacji o podobnej tematyce.

Mając pod ręką ten magazyn,

szybko dotrzesz do zagadnień, które Cię interesują,

ponieważ ma on bardzo przyjazną formę. Abyś mogła wygodnie z niego korzystać, każdy numer ma stałe działy.

Prowadzę biuro rachunkowe. Cenię "Serwis Płatnika ZUS" nie tylko z tego względu, że pokazuje różnorodne przypadki rozliczeń, ale również z tego, że dzięki niemu potrafię wyjaśnić swoim klientom, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej.

Halina Kleń
Gdynia

Najobszerniejszy z nich, zatytułowany "Z praktyki
księgowych", podzielony jest tematycznie na stałe
rubryki: składki, zasiłki, emerytury i renty oraz
dokumentację
. Właśnie tam znajdziesz omówione
najbardziej zawiłe i niestandardowe przypadki
rozliczeń z ZUS oraz uwagi o kontrolach ZUS.

Do działu "Aktualności" zajrzyj, gdy będziesz
chciała uzyskać informację o zmieniającym się
prawie. Jeżeli natomiast lubisz poszerzać swoją
wiedzę, w każdym numerze znajdziesz dział
"Raport Specjalny", w którym dokładnie
i kompleksowo eksperci omawiają jedno wybrane
zagadnienie z zakresu rozliczeń zusowskich.

Na dwóch ostatnich stronach każdego numeru sprawdzisz aktualne wskaźniki i stawki.

Przekonaj się, jak bardzo z pomocą "Serwisu Płatnika ZUS" ułatwisz sobie pracę i jak dużo cennego czasu oszczędzisz. Już teraz zagwarantuj sobie najnowszy numer tego magazynu do bezpłatnego testu!

Każdy numer wart jest 39,00 zł netto (40,95 zł brutto), a Ty dostaniesz go bezpłatnie.

Nie musisz odsyłać swojego bezpłatnego numeru, jeżeli uznasz, że
"Serwis Płatnika ZUS" nie będzie przydatny w Twojej pracy. Jeśli dojdziesz
do wniosku, że z jakiegoś względu ten magazyn nie spełnia Twoich oczekiwań, w ciągu 14 dni od daty otrzymania bezpłatnego numeru pisma powiadom wydawnictwo, że nie chcesz dostawać następnych, płatnych już numerów. To zakończy sprawę. Swój bezpłatny egzemplarz możesz zatrzymać na zawsze lub dać go komuś, kogo zainteresuje.

Mam nadzieję, że ten bezpłatny numer, a także i następne numery "Serwisu Płatnika ZUS" przydadzą Ci się w Twej codziennej pracy i za ich pomocą szybko rozwiążesz wszystkie swoje problemy związane z rozliczaniem składek i zasiłków oraz naliczaniem emerytur i rent. Zyskasz wiedzę, jak poprawnie prowadzić rozliczenia z ZUS nawet w niestandardowych zawiłych przypadkach, poradzisz sobie w każdej sytuacji, a inspektor ZUS podczas kontroli nie wytknie Ci żadnych nieprawidłowości!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.